Art148.pl

Nieletni i świadek w sądzie (Zdzisław Majchrzyk)


Nieletni i świadek w sądzie (Zdzisław Majchrzyk) Gatunek: prawo

Szczegółowe omówienie problematyki przestępczości wśród nieletnich. Autor przedstawia rys historyczny i unormowania prawne dotyczące karania nieletnich. Z publikacji dowiadujemy się np., że do końca XIX w. nieletni sprawcy przestępstw traktowani byli jak przestępcy dorośli. Stosowane wobec nich kary były jednakże łagodniejsze. Mimo to zdarzało się, że wykonywano na nieletnich karę śmierci. Opracowanie mieści w sobie rozdziały tyczące się również nieprzystosowania społecznego, agresji i przemocy w środowisku szkolnym, przestępstw internetowych jak też funkcjonowaniu młodzieży w zakładach poprawczych czy kwestii odpowiadania sprawców nieletnich na zasadach kodeksu karnego dla dorosłych.
© 2006 - 2020 ART148.PL NETWORK. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Statystyki serwisu